NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH LONG NGUYÊN

  • Địa điểm: huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 30.000 m
  • Lĩnh vực công nghiệp: Sản xuất gạch
  • Khách hàng: M&C Brick Manufacturing Company
  • Phạm vi công việc: Thi công, Xây lắp
  • Nhà thầu chính: Hung Nam Phat Joint Stock Company

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *