NHÀ MÁY XỬ LÝ NHIỆT KIM LOẠI MINH THANH

  • Địa điểm: phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 6.000 m
  • Lĩnh vực công nghiệp: Kim loại nhiệt
  • Khách hàng: Minh Thanh Industrial Ltd. Co
  • Phạm vi công việc: Thiết kế, Thi công, Xây lắp
  • Nhà thầu chính: Tân Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *