TÒA NHÀ FAR EASTERN POLYTEX

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 5.600 m
  • Lĩnh vực công nghiệp: Dệt may
  • Khách hàng: Far Eastern Polytex
  • Phạm vi công việc: Thi công, Xây lắp
  • Nhà thầu chính: Descons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *